Időkép Adatvédelmi Tájékoztató

IDŐKÉP.HU

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS

AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

Időkép Üzleti Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Időkép)

cégjegyzékszám: 01 09 927002

postacím: 1224 Budapest, Bartók Béla út 65/B.

e-mail: [email protected]

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

A Társaságnál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor, tekintettel arra, hogy a GDPR 37. cikkének értelmében az Időkép nem valósít meg olyan adatkezelést, amely szükségessé tenné adatvédelmi tisztségviselő kijelölését.

2. A WWW.IDOKEP.HU WEBOLDAL LÁTOGATÓI ADATAINAK KEZELÉSE

2.1.         Regisztráció nélküli látogatók munkamenetének pillanatnyi kiszolgálása

Adatkezelés célja

Az Időkép látogatói célú használatához nem szükséges regisztráció sem a weboldalon, sem a mobil applikációs felületen. Az adatkezelés célja ezért a weboldalt regisztráció nélkül látogatók kiszolgálása.

A weboldal látogatóinak a weboldal használatához alapesetben nem szükséges személyes adataik megadása. Ugyanakkor a weboldal böngészése során és azzal összefüggésben az Időkép a weboldal elérhetővé tétele és az ott megtalálható szolgáltatások nyújtása, a weboldalon elérhető szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést, amely bizonyos esetekben személyes adatok kezelésével is együtt járhat.

Kezelt adatok köre

Hozzájárulás esetén a felhasználó IP címe és hozzávetőleges lokációs adata (nem pontos GPS adat, hanem városszintű lokáció) kerül kezelésre az Időkép által. A folyamat során kizárólag a látogató IP címe kerül továbbításra a Google-nek és a GEMIUS Hungary-nek, melyek a weboldal forgalmával kapcsolatos adatokat rögzítenek. Részletes tájékoztatás a cookie tájékoztatóban, a 3.2-es pontban.

Amennyiben a látogató regisztráció nélkül tekinti meg a weboldalt, úgy az Időkép saját digitális kiszolgáló háttér-infrastruktúrájában / adatbázisában nem tárol semmiféle adatot a felhasználóról (az adott munkamenet pillanatnyi technológiai kiszolgálásán kívül – úgy mint pl. IP-cím a webkiszolgáló, vagy Socket azonosító az élő Időkép térkép és más, élőben frissülő vizualizációk számára). Fontos azonban kiemelni, hogy az Időkép (és külső, statisztikai analitikai és reklámkiszolgáló szolgáltatások) ún, „sütiket” tárolnak a Felhasználó számítógépén, melyek esetében az Időkép a felhasználó hozzávetőleges (pontos tartózkodási hely megállapítására alkalmatlan), település-szintű információját tartja nyilván.

Az Időkép a fenti adatokat mindaddig, amíg a látogató nem regisztrál a weboldalon, nem kapcsolja össze más adatokkal és nem törekszik a látogató személyének más módon való beazonosítására sem.

Adatok frissítése és megváltoztatása

A felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A felhasználó köteles a személy adatait folyamatosan frissíteni és adatváltozás esetén azt a Szolgálató részére bejelenti, amennyiben az a teljesítéshez vagy egyéb jogos érdek érvényesítéséhez szükséges.

A felhasználónak bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, melyet a belépést követően a profiljának szerkesztésével tud megtenni.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatok a munkamenet kiszolgálását követően automatikusan és rögtön törlődnek a rendszerből.

Adatkezelés jogalapja

Amennyiben a fenti tevékenység személyes adatok kezelését eredményezi, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

A folyamat során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

Adattovábbítás címzettjei

A személyes adatok említett része a következő címzettek részére, mint önálló adatkezelők részére kerülnek továbbításra:

§  Google - Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (a továbbiakban: Google);

§  GEMIUS Hungary Adatfeldolgozó és Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság – 1053 Budapest, Szép utca 5. 1. em. 2. (a továbbiakban: GEMIUS Hungary);

Időképtől független adatkezelések lehetősége

A weboldal html kódja az Időképtől független, harmadik személy weboldalára mutató linkeket tartalmazhat, hirdetések formájában. Ezekre való kattintás esetén, a harmadik személy szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. Ebben az esetben a külső szolgáltatás üzemeltetőjének a weboldalán megvalósuló adatkezelést az érintett harmadik személy végzi a saját adatkezelési tájékoztatójának és informatikai beállításainak megfelelően. Tekintettel arra, hogy ezek a hivatkozások folyamatosan változhatnak, azok felsorolása nem lehetséges.

2.2.         Regisztráció nélküli látogatók munkamenetének technikai lehetővé tétele

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Időkép által üzemeltetett weboldal regisztráció nélküli látogatói számára az oldal használatának technikai lehetővé tétele. Bár a weboldal látogatóinak a weboldal használatához alapesetben nem szükséges személyes adataik megadása, ugyanakkor a weboldal felkeresése és megnyitása céljából elengedhetetlen bizonyos technikai műveletek elvégzése, mely adott esetben a látogató személyes adatait is érinti.

Kezelt adatok köre

A folyamatban kizárólag a látogató IP címe kerül kezelésre. Ennél fogva kizárólag a látogató IP címe kerül továbbításra a Google-nek és a GEMIUS Hungary-nek, melyek a weboldal forgalmával kapcsolatos adatokat rögzítenek. Részletes tájékoztatás a cookie tájékoztatóban, a 3.2-es pontban.

Amennyiben a látogató regisztráció nélkül tekint meg a weboldalt, úgy az Időkép saját digitális kiszolgáló háttér-infrastruktúrájában / adatbázisában nem tárol semmiféle adatot a felhasználóról (az adott munkamenet pillanatnyi technológiai kiszolgálásán kívül – úgy mint pl. IP-cím a webkiszolgáló, vagy Socket azonosító az élő Időkép térkép és más, élőben frissülő vizualizációk számára).

Az Időkép a fenti adatokat mindaddig, amíg a látogató nem regisztrál a weboldalon, nem kapcsolja össze más adatokkal és nem törekszik a látogató személyének más módon való beazonosítására sem.

Adatkezelés időtartama

Az IP cím a munkamenet kiszolgálását követően automatikusan és rögtön törlődik a rendszerből.

Adatkezelés jogalapja

Amennyiben a fenti tevékenység személyes adatok kezelését eredményezi, az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A jogos érdek a honlap elérésének biztosítása.

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

A folyamat során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

Adattovábbítás címzettjei

A személyes adatok említett része a következő címzettek részére, mint önálló adatkezelők részére kerülnek továbbításra:

§  Google - Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (a továbbiakban: Google);

§  GEMIUS Hungary Adatfeldolgozó és Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság – 1053 Budapest, Szép utca 5. 1. em. 2. (a továbbiakban: GEMIUS Hungary);

Időképtől független adatkezelések lehetősége

A weboldal html kódja az Időképtől független, harmadik személy weboldalára mutató linkeket tartalmazhat, hirdetések formájában. Ezekre való kattintás esetén, a harmadik személy szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. Ebben az esetben a külső szolgáltatás üzemeltetőjének a weboldalán megvalósuló adatkezelést az érintett harmadik személy végzi a saját adatkezelési tájékoztatójának és informatikai beállításainak megfelelően. Tekintettel arra, hogy ezek a hivatkozások folyamatosan változhatnak, azok felsorolása nem lehetséges. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Időkép nem vállal felelősséget.

2.3.         Regisztrált felhasználók weboldal használata

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Időkép által üzemeltetett weboldal regisztrációval rendelkező felhasználóinak kiszolgálása, és az ahhoz kapcsolódó többlet szolgáltatások biztosítása.

Kezelt adatok köre

A folyamat során kezelt személyes adatok három kategóriába tartoznak: kötelezően és opcionálisan megadható adatok, illetve az Időkép által generált/összekapcsolt adatok.

Kötelezően kell megadni a regisztrált felhasználónak a következő adatait: felhasználónév; email cím; jelszó; elsődleges észlelési helyszín;

Opcionálisan adhatja meg a regisztrált felhasználó a következő adatait: teljes (valódi) név; telefonszám; rövid bemutatkozás; saját weboldal címe; fénykép; pontosabb földrajzi koordináták (az észlelési helyre vonatkozólag); további (2.-5.) opcionális észlelési település helye;

Az Időkép által generált/összekapcsolt adatok a folyamatban a következők: előzmény adatok (felhasználói adatszolgáltatás minősége, és a felhasználó magatartása);

A kötelező adattípusokat az Időkép azért tárolja, hogy a nagy nyilvánosság számára beküldött és megjelenő képeknek, adatoknak legyen egyértelműen beazonosítható forrása. Ez teszi ugyanis lehetővé a minőségbiztosítási rendszer működését és a rosszindulatú, szándékosan hamis vagy jogellenes tartalmak kiszűrését, tiltását.

Az Időkép a fenti adatokat olyan formában kapcsolja össze a felhasználó egyéb adataival, hogy abból a visszaélések kiszűrésére és megakadályozására reális esélye legyen, ezáltal biztosítva a weboldalon szereplő tartalmak hitelességét, és további látogatói védelmét. Ezek ún. „moderációs előzmények”, amelyek során a minőségbiztosítást és segítségnyújtást végző meteorológusok bizonyos – szakmailag indokolt – műveleteket hajtanak végre a felhasználó adatforrásaival (időjárás állomás, webkamera, stb.) kapcsolatban. Ezek lehetnek korrekciók, ideiglenes tiltások, újbóli engedélyezések, karbantartási időszakok jegyzékei, javítási napló, anomáliák és feltételezetten hibás adatok listája, rosszul beállított, vagy nem időjárási képet közvetítő webkamera tiltása, stb. Az ilyen előzmények közvetlenül nem jelennek meg a felhasználó számára, ám a felhasználónak e-mailben joga van ezen adataihoz hozzáférni (az ezzel kapcsolatos információt ld. 7. pont)

Amennyiben a magatartási előzmények vizsgálata során felmerül a gyanúja annak, hogy a felhasználó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával sorozatosan helytelen adatokat küld az Időkép rendszerébe, úgy az Időkép fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó fiókját tiltsa, vagy végérvényesen törölje a rendszeréből.

Egyebekben az Időkép a felhasználó által a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatait nem kapcsolja össze és nem törekszik a felhasználó személyének más módon való beazonosítására sem.

A felsorolt személyes adatok közül kizárólag a felhasználó IP címe kerül továbbításra a Google-nek és a GEMIUS Hungary-nek, melyek a weboldal forgalmával kapcsolatos adatokat rögzítenek. Részletes tájékoztatás a cookie tájékoztatóban, a 3.2-es pontban.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatok az érintett által megadott hozzájárulás visszavonásáig, vagy a regisztrált fiók törléséig tárolódnak.

Adatkezelés jogalapja

A regisztrált felhasználók személyes adatai kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

A folyamat során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

Adattovábbítás címzettjei

A személyes adatok említett része a következő címzettek részére, mint önálló adatkezelők részére kerülnek továbbításra:

§  Google - Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (a továbbiakban: Google);

§  GEMIUS Hungary Adatfeldolgozó és Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság – 1053 Budapest, Szép utca 5. 1. em. 2. (a továbbiakban: GEMIUS Hungary);

Időképtől független adatkezelések lehetősége

A weboldal html kódja az Időképtől független, harmadik személy weboldalára mutató linkeket tartalmazhat, hirdetések formájában. Ezekre való kattintás esetén, a harmadik személy szervere közvetlenül a felhasználó által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. Ebben az esetben a külső szolgáltatás üzemeltetőjének a weboldalán megvalósuló adatkezelést az érintett harmadik személy végzi a saját adatkezelési tájékoztatójának és informatikai beállításainak megfelelően. Tekintettel arra, hogy ezek a hivatkozások folyamatosan változhatnak, azok felsorolása nem lehetséges.

 

2.4.         Regisztrált automata és webkamera üzemeltetők weboldal használata

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Időkép által üzemeltetett weboldal regisztrációval rendelkező felhasználóinak kiszolgálása, és az ahhoz kapcsolódó többlet szolgáltatások biztosítása.

Kezelt adatok köre

A folyamat során kezelt személyes adatok három kategóriába tartoznak: kötelezően és opcionálisan megadható adatok, illetve az Időkép által generált/összekapcsolt adatok.

Kötelezően kell megadni a regisztrált felhasználónak a következő adatait: felhasználónév; email cím; jelszó; elsődleges észlelési helyszín;

Opcionálisan adhatja meg a regisztrált felhasználó a következő adatait: teljes (valódi) név; telefonszám; rövid bemutatkozás; saját weboldal címe; fénykép; kamerakép; pontosabb földrajzi koordináták (az automata, illetve webkamera helyére vonatkozólag); további (2.-5.) opcionális észlelési település helye;

Az Időkép által generált/összekapcsolt adatok a folyamatban a következők: előzmény adatok (felhasználói adatszolgáltatás minősége, és a felhasználó magatartása);

A kötelező adattípusokat az Időkép azért tárolja, hogy a nagy nyilvánosság számára beküldött és megjelenő képeknek, adatoknak legyen egyértelműen beazonosítható forrása. Ez teszi ugyanis lehetővé a minőségbiztosítási rendszer működését és a rosszindulatú, szándékosan hamis vagy jogellenes tartalmak kiszűrését, tiltását.

Az Időkép a fenti adatokat olyan formában kapcsolja össze a felhasználó egyéb adataival, hogy abból a visszaélések kiszűrésére és megakadályozására reális esélye legyen, ezáltal biztosítva a weboldalon szereplő tartalmak hitelességét, és további látogatói védelmét. Ezek ún. „moderációs előzmények”, amelyek során a minőségbiztosítást és segítségnyújtást végző meteorológusok bizonyos – szakmailag indokolt – műveleteket hajtanak végre a felhasználó adatforrásaival (időjárás állomás, webkamera, stb.) kapcsolatban. Ezek lehetnek korrekciók, ideiglenes tiltások, újbóli engedélyezések, karbantartási időszakok jegyzékei, javítási napló, anomáliák és feltételezetten hibás adatok listája, rosszul beállított, vagy nem időjárási képet közvetítő webkamera tiltása, stb. Az ilyen előzmények közvetlenül nem jelennek meg a felhasználó számára, ám a felhasználónak e-mailben joga van ezen adataihoz hozzáférni (az ezzel kapcsolatos információt ld. 7. pont)

Amennyiben a magatartási előzmények vizsgálata során felmerül a gyanúja annak, hogy a felhasználó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával sorozatosan helytelen adatokat küld az Időkép rendszerébe, úgy az Időkép fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó fiókját tiltsa, vagy végérvényesen törölje a rendszeréből.

Egyebekben az Időkép a felhasználó által a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatait nem kapcsolja össze és nem törekszik a felhasználó személyének más módon való beazonosítására sem.

A felsorolt személyes adatok közül kizárólag a felhasználó IP címe kerül továbbításra a Google-nek és a GEMIUS Hungary-nek, melyek a weboldal forgalmával kapcsolatos adatokat rögzítenek. Részletes tájékoztatás a cookie tájékoztatóban, a 3.2-es pontban.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatok az érintett által megadott hozzájárulás visszavonásáig, vagy a regisztrált fiók törléséig tárolódnak.

Adatkezelés jogalapja

A regisztrált felhasználók személyes adatai kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

A folyamat során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

Adattovábbítás címzettjei

A személyes adatok említett része a következő címzettek részére, mint önálló adatkezelők részére kerülnek továbbításra:

§  Google - Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (a továbbiakban: Google);

§  GEMIUS Hungary Adatfeldolgozó és Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság – 1053 Budapest, Szép utca 5. 1. em. 2. (a továbbiakban: GEMIUS Hungary);

Időképtől független adatkezelések lehetősége

A weboldal html kódja az Időképtől független, harmadik személy weboldalára mutató linkeket tartalmazhat, hirdetések formájában. Ezekre való kattintás esetén, a harmadik személy szervere közvetlenül a felhasználó által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. Ebben az esetben a külső szolgáltatás üzemeltetőjének a weboldalán megvalósuló adatkezelést az érintett harmadik személy végzi a saját adatkezelési tájékoztatójának és informatikai beállításainak megfelelően. Tekintettel arra, hogy ezek a hivatkozások folyamatosan változhatnak, azok felsorolása nem lehetséges.

2.5.         A képfeltöltésre és videóanyagok/webkamerák használatára vonatkozó adatvédelmi szabályok

Az Időkép ezúton is előre felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a beküldött meteorológiai / időjárási jellegű képek, adatok és egyéb információk alapvetően nem minősülnek személyes adatnak. Ezek az adatok a felhasználói fiók esetleges törlése esetén automatikusan nem törlődnek a rendszerből (csupán a beküldőjük válik anonimmá és visszakövethetetlenné). Amennyiben a felhasználónak ilyen jellegű kérése lenne, azt az Időkép fenti elérhetőségein tudja jelezni. Ez a rendelkezés természetesen nem vonatkozik azon képekre/videóanyagokra, amelyek esetlegesen személyes adatot is tartalmaznak. Az ezzel kapcsolatos szabályozást lásd a továbbiakban.

Az Időkép rendszerébe – annak céljából és jellegéből kifolyóan – kizárólag olyan képi ábrázolás (fotó, képsorozat, videorészlet, infografika, stb.) tölthető fel, amely az időjárással, meteorológiai eseményekkel, meteorológiai események előjeleivel, utóhatásaival, klimatológiával, klimatikus hatásokkal, időjárási helyzetek és klimatikus hatások társadalmi-gazdasági, emberekre gyakorolt hatásaival, tágabb értelemben vett természetes és mesterséges környezetünkkel, természettudományos elméletekkel és kísérletekkel, földi, vízi, légtérben és világűrben történő közlekedéssel, valamint ezek meteorológiához, időjáráshoz is kapcsolható kutatásaival és fejlesztéseivel, élőlények és az időjárás kapcsolatával, valamint különleges, máshová be nem sorolható természetes vagy mesterséges, de a természetes környezetre hatással lévő fizikai-, kémiai, biológiai jelenségekkel és behatásokkal foglalkozik.

A képek lehetnek (jellemzően) táj- és égképek, víz alatti felvételek, felhőképek, csillagászati- és asztrofotók, természetes és mesterséges infrastruktúrákat, jelenségeket bemutató felvételek, makrofotók, infografikák, flórát és faunát ábrázoló illetve élőlényekről készült felvételek (embereket csak bizonyos feltételek telesülése esetén szabad ábrázolni – lásd később.) Egyéb, a fenti körökbe nem, vagy nem egyértelműen beletartozó fotó csak az Időkép szerkesztőségével történő előzetes egyeztetés után tölthető fel a képtárba.

Kizárólag saját tulajdonú (saját készítésű) képanyag tölthető fel, vagy olyan fotó, amelynek készítője (jogtulajdonosa) felhatalmazta a feltöltőt, hogy az érintett anyagot az Időkép rendszerébe – annak kép- és video feltöltési szabályzatát, valamint a feltöltés jogkövetkezményeit saját maga is ismerve és elfogadva – feltöltse.

Embert felismerhetően ábrázoló fotókat csak akkor szabad feltölteni, ha az illető valamilyen, az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő módon (pl. hozzájárulásával) engedélyezte azt. A felhasználó felelőssége, hogy a feltöltött képeken szereplő emberek hozzájárulását beszerezze és azt utólag bizonyítható módon igazolni tudja, illetve az Időkép felhívása esetén be tudja mutatni. Az Időkép vélelmezi, hogy a felhasználó megfelelő jogalap birtokában tölti fel a képet és egyebekben jogosult azt felhasználni. Amennyiben ezzel ellentétes információ jut az Időkép tudomására, úgy jogosult azt azonnal eltávolítani, és a szükséges jogi lépéseket a felhasználóval szemben megindítani.

A felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az elküldött személyes adatok, képmás érintettjeinek hozzájáruló nyilatkozatával bizonyítható formában rendelkezik, és kérés esetén azokat köteles a Szolgáltatónak bemutatni/átadni.

Amennyiben a felvétel nyilvános eseményen készült, illetve olyan tömegfelvétel, amelyen a kamera nem fókuszál kiemelten egyes emberekre vagy azok csoportjaira, csupán távolból, a környezet részeként jelenik meg, úgy a kép előzetes egyeztetést követően feltölthető a rendszerbe.

Magántulajdonú gépjárműveket csak úgy szabad a képen szerepeltetni, ha azok rendszáma eleve felismerhetetlen, vagy valamilyen utómunkálattal felismerhetetlenné lett téve. Ez alól kivételt képeznek azon közüzemű járművek, amelyek tipikusan meteorológiai eseményhez vagy annak utóhatásaihoz köthetően jelennek meg (pl. hókotrók, tűzoltóautók, stb.).

Időjárási célú webkamerát csak olyan módon és irányba nézve szabad üzemeltetni, illetve annak a képét az Időkép rendszerébe feltölteni, hogy az ne sértse más természetes személyek jogait, így különösen a személyes képmáshoz való jogát. Ez alól csak az jelenthet kivételt, ha valamennyi érintett magánszemély – aki a kamera látóterébe felismerhető távolságban megjelenik, vagy belép – megfelelő hozzájárulását adja ehhez.

Ebből következik, hogy magánterületet részben vagy egészében érintő webkamera csak akkor üzemeltethető, ha

§  A magánterület olyan messze van a kamerától, hogy annak optikai felbontása nem teszi lehetővé személyek vagy gépjárművek felismerését, beazonosítását, vagy

§  Az érintett magánterület tulajdonosa utólag bizonyítható módon, igazoltan hozzájárult ehhez.

Az Időkép fenntartja a jogot a jelen szabályok egyoldalú, külön, előzetes értesítés nélküli történő módosítására. A korábban feltöltött képekre az adott pillanatban érvényes szabályzat vonatkozik, így előfordulhat, hogy a felhasználó korábbi képei eltávolításra kerülnek a rendszerből.

3. A WWW.IDOKEP.HU WEBOLDALON ELÉRHETŐ COOKIE-KKAL (HTTP SÜTI) KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

3.1 A cookie-kkal (http sütik) kapcsolatos általános tájékoztató

Mi az a cookie?

A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket egy weboldal üzemeltetője a weboldal használata során és azon keresztül helyez el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. Egy későbbi látogatás esetén az üzemeltető a cookie révén tudja pl. azonosítani a látogatót, vagy megkülönböztetni őt más felhasználóktól, illetve akár testreszabott információkat is eljuttathat neki a böngésző ablakban.

Hogyan tudom megtiltani a cookie-k gépemre történő telepítését vagy azokat törölni?

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők „súgó” menüpontja alatt is.

Mi történik, ha törlöm a cookie-kat, vagy nem járulok hozzá a gépemre történő telepítésükhöz?

A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása általában nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően az érintett látogató által.

A cookie-k típusai

A weboldalakon elérhető cookie-k általában két kategóriába sorolhatóak. Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k (idetartoznak pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet, felhasználó központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet-, és a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet cookie-k), míg a másikba tartozik minden egyéb olyan cookie, amelynek célja vagy funkciója túlmutat a weboldal működ(tet)ésén, és egyéb adatkezelési célokat szolgál (ilyenek pl. az analitikai cookie-k, social media plug-in és a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő és egyéb marketing célú cookie-k). Míg az első csoportba tartozó cookie-k esetén a weboldal üzemeltetőjének elegendő előzetes tájékoztatást nyújtania a weboldala használatával a látogató gépére telepített cookie-kről, a második csoport esetén ehhez előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását.

3.2 A www.idokep.hu weboldal egyedi cookie-kkal (http süti) végzett adatkezelése

A cookie-k használatával érintettek köre

Az Időkép weboldalának látogatói.

A weboldalon használt cookie-k adatai

(A) A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k

COOKIE NEVE

COOKIE ÁLTAL KEZELT/HASZNÁLT ADATOK

COOKIE ÉLETTARTAMA

COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS CÉLJA

CONSENT

Alfanumerikus és speciális karakterek

6218 nap

A felhasználó „cookie consent” beleegyezési preferenciáját tárolja a Google Ads szolgáltatáshoz.

CookieConsent

A felhasználó által engedélyezett sütik listáját tárolja

730 nap

A felhasználó „cookie consent” beleegyezési preferenciáját tárolja a Cookiebot süti hozzájárulás-kezelő rendszerével.

lastvaros

A felhasználó által utoljára megtekintett előrejelzési helyszínt tárolja

365 nap

A felhasználó által utoljára beállított előrejelzési helyszín nevét tárolja a felhasználói élmény javításának érdekében.

lastvaroseszl

A felhasználó által utoljára kiválasztott észlelési helyszínt tárolja

365 nap

Az „időjárás észlelés” funkció során a felhasználó által utoljára beállított város azonosítóját tárolja a felhasználói élmény javításának érdekében.

login

A felhasználó bejelentkezési nevét tárolja

365 nap

A bejelentkezett felhasználó felhasználói azonosítóját tárolja. Kijelentkezéskor törlődik. Az oldal használatához elengedhetetlen.

passport

A felhasználó sikeres belépésének tényét igazoló karaktersorozat

365 nap

Bejelentkezés után jön létre, a felhasználó munkamenetét azonosítja. Kijelentkezéskor törlődik. Az oldal használatához eleneghetetlen.

(B) Egyéb, harmadik személyek által alkalmazott cookie-k és az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás

A weboldal látogatása során harmadik személyek (Google és GEMIUS Hungary) szolgáltatásaihoz kapcsolódóan is keletkezhetnek és használhat az Időkép célzó, úgynevezett third party cookie-kat, amelyek például segítik a látogatottsági adatok rögzítését és elemzését. Ezekről bővebb információ megtalálható a https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu#types-of-cookies és a https://gasurvey.gemius.com/recruiting/static.php?sid=93787&page=cookie elérhetőségek alatt. A konkrét cookie-kkal kapcsolatos információkért ld. az alábbi táblázatot.

COOKIE NEVE

COOKIE ÁLTAL KEZELT/HASZNÁLT ADATOK

COOKIE ÉLETTARTAMA

COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS CÉLJA

__gfp_64b

Alfanumerikus karakterekből álló domain azonosító

1000 nap

Gemius forgalmi és statisztikai mérések és analitika biztosítása

Gdyn

Alfanumerikus karakterek

1858 nap

A fájl tartalmazza a hit.gemius.pl kifejezést és védi az internetfelhasználókat a kutatási célokat szolgáló kérdőív zavaró mértékű megjelenítésével szemben. A fájlban tárolt kifejezés módosítása után a kérdőív többet nem jelenik meg, blokkolva lesz. Megjegyzés: a blokkolás nem működik, ha a fálj törölve lett.

__gads

Alfanumerikus és speciális karakterek

390 nap

A DoubleClick for Publishers (Google Ads) szolgáltatáson keresztül terjesztett hirdetések megjelenítésének biztosítása, a megjelentített hirdetésekkel való interakció mérése, illetve annak megelőzése, hogy egy adott hirdetés ugyanannál felhasználónál túl gyakran jelenjen meg.

DSID

Alfanumerikus és speciális karakterek

390 nap

Goolgle DoubleClick for Publishers szolgáltatáson keresztül megjelentetett hirdetésekkel, illetve az azokkal történő interakció során jön létre a hirdetés hatékonyságának mérésére és célzott hirdetések megjelenítésének biztosítására

IDE

Alfanumerikus és speciális karakterek

390 nap

Goolgle DoubleClick for Publishers szolgáltatáson keresztül megjelentetett hirdetésekkel, illetve az azokkal történő interakció során jön létre a hirdetés hatékonyságának mérésére és célzott hirdetések megjelenítésének biztosítására

OTZ

Alfanumerikus és speciális karakterek

30 nap

Weboldal forgalmi adatainak rögzítéséhez használt

NID

Alfanumerikus és speciális karakterek

160 nap

A felhasználó legutóbbi Google kereséseinek, egyes hirdetők hirdetéseivel vagy keresési eredményeivel történő korábbi interkacióinak, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásainak rögzítése annak érdekében, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg.

1P_JAR

Alfanumerikus és speciális karakterek

30 nap

A weboldallal kapcsolatos forgalmi adatok és a konverziós arány (hirdetés) követéséhez használt.

OGPC

Alfanumerikus és speciális karakterek

30 nap

Google Ads optimalizáció

DV

Alfanumerikus és speciális karakterek

7 nap

A felhasználó preferenciáit és egyéb információit tárolja. A többi között a nyelvi beállítások, a megjelenített találati elemek száma, illetve, hogy a Google SafeSearch szűrő aktív állapotban van-e.

A kezelt adatok köre

Az Időkép a cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat kezeli. A konkrét adatok meghatározását ld. a fenti 3.2 pontban.

A cookie-kkal végzett adatkezelés célja

Az Időkép a weboldalon azért használ cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsa a weboldal elérhetőségét (ideértve az azon elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítse a böngészést, a felhasználói élményt pedig növelje az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítenek a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és az Időkép szolgáltatásainak fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat adnak az Időkép számára.

A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi az Időkép számára, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsolja egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig abban segít, hogy az Időkép a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtson.

Az adatkezelés jogalapja

A weboldal üzemeltetéséhez elengedhetetlen cookie-k (A rész) esetén az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagyis az Időkép jogos érdeke. A további cookie-k (B rész) esetén az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

A konkrét részleteket ld. a fenti táblázatban. Egyes az Időkép által használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek. Ugyanakkor az Időkép használ tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az Időkép által használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően a weboldal ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában automatikusan 1 év elteltével vagy a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével tetszés szerint (akár azonnal) törlődnek, illetve törölhetőek.

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

A folyamat során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

Adattovábbítás címzettjei

A cookiek a következő címzettek részére, mint önálló adatkezelők részére kerülnek továbbításra:

§  Google - Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (a továbbiakban: Google);

§  GEMIUS Hungary Adatfeldolgozó és Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság – 1053 Budapest, Szép utca 5. 1. em. 2. (a továbbiakban: GEMIUS Hungary);

Cookie-k bármikori törlésének lehetősége

Felhívjuk a weboldal látogatók figyelmét arra és javasoljuk számukra, hogy amennyiben a cookie-k használatához nem járulnak hozzá, úgy az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a cookie-kat utasítsák vissza, illetve használatukat tiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A weboldal biztonságos szervereken üzemel, melyhez az Időkép illetékes munkavállalóin kívül más nem fér hozzá. A hozzáférések személyhez kötöttek, biztonságos jelszóval védettek, a hozzáférések rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. A munkakörnyezet tűzfalakkal védett. A személyes adatokkal kapcsolatos műveletek logolásra kerülnek.

6. ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE AZ ADATKEZELŐNÉL

Az adatok megismerésére az Időkép adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között. Ezekben a munkakörökben dolgozó kollégák a weboldalon keletkezett adatok megismerését, elemzését és az érintettek kérése alapján a törlését végzik. Az elemzésekből csak statisztikai értelmezések származhatnak, személyes adatot ezek az elemzések nem tartalmaznak. A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Időkép a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

7. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

§  Az adatkezelés célja;

§  Az érintett személyes adatainak kategóriái;

§  A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

§  Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;

§  Amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

§  Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok

§  A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

§  Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Időképnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Időkép az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett ezt másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére az Időképnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

§  Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

§  Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;

§  Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;

§  Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

§  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

a)   az érintett hozzájárulásával,

b)   az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy

c)   jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Időkép köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Időkép bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére az Időkép indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat. Ezenkívül az Időkép köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, amennyiben:

§  A személyes adatokat jogellenesen kezelték;

§  Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;

§  Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

§  A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

§  Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést.

Ha az Időkép nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:

§  a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;

§  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

§  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

§  közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy

§  a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

§  ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, továbbá, hogy

§  kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Ez a jog akkor gyakorolható, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

§  az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;

§  az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy

§  az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy

§  álláspontját kifejezze,

§  a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és

§  az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmét kérjük, hogy az [email protected]  e-mailcímre küldje.

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy a fenti email-címen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében.

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

§  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

§  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

§  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. / 1374 Budapest, Pf. 603.

§  Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410

§  E-mail: [email protected]

§  Weboldal: www.naih.hu

Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is.

Hatályos 2021.03.17

 

* * *